Contact

Adresa: Bucureşti, Bulevardul Dacia, nr. 89, sector 2, cod postal 020052

Telefon/Fax: +40-21-318 09 39

E-mail: office@inshr-ew.ro

Calendarul evenimentelor

Linkuri

Obiect de activitate

Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea și publicarea documentelor referitoare la Holocaust, în rezolvarea unor probleme știintifice, precum și elaborarea și implementarea de programe educaționale privind acest fenomen istoric.

Pentru realizarea obiectului de activitate, Institutul are următoarele atribuții principale:

a)      efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea cunoașterii fenomenului Holocaustului;

b)      achiziționează - sau primește donații - orice mărturie, publicație ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta;

c)      identifică, aduce în țară și conservă documentele privind Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport, răspândite în diferite țări ale lumii;

d)     constituie o arhivă care să cuprindă publicațiile, cărțile, colecțiile de reviste, ziare manifeste și alte înscrisuri care au legătură cu Holocaustul din România, alcătuind și instrumente de lucru în domeniu;

e)      lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a Holocaustului;

f)       organizează manifestări știintifice consacrate Holocaustului și contribuie la reprezentarea cercetării naționale în acest domeniu în întâlnirile științifice internaționale;

g)      finanțează editarea, tipărirea și publicarea de memorii, cărți, studii, articole, corespondență, memorie fotografică și video, colecții de documente, albume fotografice referitoare la Holocaust;

h)      organizează și sprijină realizarea de expoziții și alte acțiuni educaționale privind Holocaustul;

i)        constituie un punct de referință și de comunicare cu supraviețuitorii Holocaustului;

j)        contribuie prin expertiza la conservarea patrimoniului spiritual al comunităților din România afectate în perioada Holocaustului;

k)      sprijină organizarea unui Memorial al victimelor Holocaustului din România.

În felul acesta, a fost realizata una din recomandările Raportului Comisiei Internționale pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, apărut în 2004

Inaugurarea INSHR-EW a avut loc la 10 octombrie 2005, cu ocazia celei de-a doua comemorari a zilei Holocaustului din România.