Contact

Adresa: Bucureşti, Bulevardul Dacia, nr. 89, sector 2, cod postal 020052

Telefon/Fax: +40-21-318 09 39

E-mail: office@inshr-ew.ro

Calendarul evenimentelor

Linkuri

Istoricul Institutului

În 2004, Comisia internaţională pentru studierea Holocaustului în România, prezidată de Elie Wiesel şi mandată de preşedintele României de atunci, Ion Iliescu, în spiritul cercetării istorice, stabilea responsabilităţile pentru tragedia evreilor din România şi teritoriile administrate de aceasta. Concluziile au fost formulate și exprimate în volumul  “Raport final”. Astfel, aflăm cum “comisia conchide, împreună cu marea majoritate a cercetătorilor de bună-credinţă ai acestui domeniu, că autorităţile române poartă principala responsabilitate atât pentru planificarea cât şi pentru punerea în practică a Holocaustului. Aceasta include deportarea şi exterminarea sistematică a majorităţii evreilor din Basarabia şi Bucovina, precum şi a unor evrei din alte zone ale României, în Transnistria;  uciderea în masă a evreilor români şi a celor locali; execuţiile masive ale evreilor din timpul pogromului de la Iaşi, discriminarea şi degradarea sistematică la care au fost supuşi toţi evreii români în timpul administraţiei antonesciene… Evreii au fost supuşi degradării pentru simplul motiv că erau evrei, au pierdut protecţia statului şi au devenit victimele lui. O parte a populaţiei roma din România a fost, de asemenea, supusă deportării şi morţii în Transnistria”.

La distanță de doar un an, în 2005,  s-a înfiinţat din iniţiativa guvernului, Institutul Național pentru Studierea Holcoaustului din România „Elie Wiesel” având  “ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest fenomen istoric”.

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” pune la dispoziția publicului larg interesat de subiect, cât și istoricilor sau cercetărorilor din domeniu o arhivă documentară cu peste 1,5 milioane pagini microfilmate din arhivele publice ale instituţiilor statului implicate în pregătirea şi desfăşurarea distrugerii evreilor din România.

Derulăm programe de formare pentru profesorii din învăţământul preuniversitar cu subiecte despre Holocaust, xenofobie, discriminare, naţionalism. De asemenea, susţinem proiecte de istorie orală pentru conservarea  memoriei celor care au pătimit sau au fost martori ai evenimentelor.

Celor interesați le putem pune la dispoziție volumele pe care le-a editat Institutul de-a lungul timpului, mai exact volume de documente din arhivele armatei germane şi românesti.   Avem proiecte de cercetare despre Pogromul de la Bucureşti (ianuarie 1941), cel de la Iaşi (iunie 1941) sau despre sistemul de muncă obligatorie la care a fost supusă populaţia evreiască în acea perioadă. Un alt proiect foarte important al Institutului a fost  programul de cercetare arheologică prin care s-a constatat și identificat, în noiembrie 2010, existenţa unei gropi comune  la 15 km de oraşul Iaşi. Astfel, câteva zeci de victime și-au aflat mormântul după şapte decenii de la asasinat.