Contact

Adresa: Bucureşti, Bulevardul Dacia, nr. 89, sector 2, cod postal 020052

Telefon/Fax: +40-21-318 09 39

E-mail: office@inshr-ew.ro

Calendarul evenimentelor

Linkuri

Educatie

         Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" este acreditat prin decizia nr 105/07.07.2008, să furnizeze programul de formare continuă "Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei" destinat profesorilor de ştiinţe socio-umane şi diriginţi din învăţământul preuniversitar.

           Programul face parte din categoria "programe tematice sau modulare realizate prin stagii nondisciplinare", tipul  "modul lung" (89 de ore) şi are alocat un număr de 25 de credite profesionale transferabile. 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 

Program de formare continuă:

 HOLOCAUSTUL, COMBATEREA RASISMULUI ŞI XENOFOBIEI

 

Nr.

crt.

Teme

Număr ore

Prelegeri

Aplicaţii

Evaluare

1.

Filosofia drepturilor omului

Prof.univ. George Voicu

3

5 / Studii de caz

 

2.

Antisemitismul intelectual, prof.univ. George Voicu

4

7 / Analiză de texte

 

3.

Antisemitismul în istoria gândirii politice, prof.univ. Liviu Rotman

2

4 / Analiză de texte

 

4.

Legislaţie antievreiască, cerc.şt.pr. dr. Lya Benjamin

3

7 / Analiză de texte

 

5.

Discriminare, deportare, exterminare

cerc.şt.pr. Lya Benjamin

3

5 / Vizită muzee

2

6.

Romii - victime ale Holocaustului

Cerc.st.pr. Viorel Achim

2

5 / Analiză documentară

 

7.

Receptarea Holocaustului, între memorie şi negare

Cerc.st.pr. Alexandru Florian

3

5 / Analiză de mesaj

 

8.

Educaţia despre Holocaust. Pedagogie şi legislaţie

Cerc.st.pr. Alexandru Florian

2

3 / Analiză legislativă.

   Proiect educaţional

 

9.

Reprezentări ale romilor în mentalul colectiv românesc

Lect.univ. Delia Grigore

2

5 / Analiză de mesaj.

   Studii de caz

2

 

10.

 

Discriminare şi politici afirmative

Conf.univ. Liliana Popescu

3

7 / Analiză documentară.

   Studii de caz

 

 

 

11.

Evaluare finală

 

 

4

Total:

27

53

9