Contact

Adresa: Bucureşti, Bulevardul Dacia, nr. 89, sector 2, cod postal 020052

Telefon/Fax: +40-21-318 09 39

E-mail: office@inshr-ew.ro

Calendarul evenimentelor

Linkuri

Conferinte

 • Pogromul de la Iași- lansare album fotografic...

 • Munca obligatorie in Transnistria. Cazul deportatilor romi si evrei...

 • Simpozionul „70 de ani de la deportarea evreilor din Transilvania de Nord”...

 • Informatii istorice si marturii privind holocaustul din Romania...

 • L'Holocauste en Roumanie: entre oubli et négation...

 • Workshop-ul: Cercetarea interdisciplinara a istoriei Holocaustului. Gropi comune în judetul Iasi. Institutul de istorie...

 • Conferinţa Imaginile Pogromului de la Iaşi, Anca Ciuciu, Bucureşti, 1 Iulie 2010....

 • Conferinţa Colaboratori şi criminali de război în primii ani postbelici. Justiţie, politică şi memorie în incrim...

 • Conferinţa Antisemitismul lui Octavian Goga, suţinută de profesorul universitar George Voicu, Bucureşti, 24 Noiembri...

 • Tabară de vară de creaţie Cum a fost posibil, pentru tineri artişti plastici,pe tema istoriei Holocaustului, Borsec,...

 • Conferinţă Malnutriţia neurotoxică în timpul Holocaustului din România: criză alimentară sau intenţie criminal...

 • Conferinţă Politica guvernului Antonescu faţă de „sectele religioase”. Cazul cultelor evanghelice, susţinută d...

 • Conferinţă Naţională: Educaţie despre Holocaust. Combaterea discriminării şi antisemitismului în România, Crist...

 • Mesaj la Adunarea Comunitatea evreiască în durere, Bucureşti, Cimitirul evreiesc Şoseaua Giurgiului, 29 octombrie 20...

 • Holocaustul şi "Drepţi între popoare". Evocare Traian Popovici, Câmpulung Moldovenesc, 17-18 octombrie 2008...

 • Sesiunea solemna a Camerei Deputaţilor consacrată Zilei comemorării Holocaustului, Bucureşti, Palatul Parlamentului,...

 • Ziua comemorării victimelor Holocaustului din România Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a INSHR-EW, Bucure...

 • Ziua comemorării victimelor Holocaustului din România. Evenimente în ţară...

 • Intervenţia lui Paul Shapiro, Director, Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum,...

 • Conferinţă cu tema „Conceptul de sânge în legislaţia antievreiască din România”, susţinută de dr. Lya Benja...

 • Întâlnire cu poetul Norman Manea, Bucureşti, 18 aprilie 2008...

 • Masă rotundă cu tema „Intelectualii evrei în societatea românească între acceptare şi respingere”, Bucureşti...

 • Masă rotundă cu tema „Holocaustul în Romania: Probleme nerezolvate?”, Bucureşti, 6 iunie 2007...

 • Conferinţa internaţională „Memoria Holocaustului şi antisemitism în Europa Centrală şi de Est. Repere comparati...

 • Seminarul internaţional „Holocaustul - istorie şi educaţie în Europa secolului XXI”, Bucureşti, 09 noiembrie 20...

 • Manifestările comemorative „Pogromul de la Iaşi, 28-30 Iunie 1941...

 • Conferinţa internaţională „Violenţa şi teroare în istoria recentă a României - 65 de ani de la pogromul de la ...

 • Întâlnire cu Luminiţa Cioabă, preşedintele Fundaţiei Social Culturale a Romilor...

 • Întâlnire cu reprezentanţi ai The Lempert Family Foundation, 17 octombrie 2005...

 • Inaugurarea INSHR-EW a avut loc la 10 octombrie 2005, cu ocazia celei de-a doua comemorări a Zilei Holocaustului din Ro...

 • Workshop-ul: Cercetarea interdisciplinara a istoriei Holocaustului. Gropi comune în judetul Iasi. Institutul de istorie...