Contact

Adresa: Bucureşti, Bulevardul Dacia, nr. 89, sector 2, cod postal 020052

Telefon/Fax: +40-21-318 09 39

E-mail: office@inshr-ew.ro

Calendarul evenimentelor

Linkuri

Ansamblu

Monumentul Memorial al Holocaustului din Bucureşti este alcătuit din câteva piese prin care principalele evenimente ale Holocaustului din România sunt simbolizate.

Piesa centrală este o clădire masivă din beton a cărei formă nefinisată şi poziţionare, sub nivelul străzii, aminteşte de lagărele în care au fost concentraţi evreii. Drumul până la această clădire se face prin coborârea unor trepte a căror formă neregulată are o dublă funcţie: de a simboliza soarta extrem de dificilă a victimelor dar şi de a introduce vizitatorul în atmosfera ansamblului.

Pereţii acestei camere sunt inscripţionaţi în interior cu nume ale evreilor şi romilor români victime ale Holocaustului, în timp ce forma acoperişului simbolizează viaţa acestora desfăşurată între lumini şi umbre.

De o parte şi de alta a spaţiului, în care această clădire este situată, se întâlnesc două instalaţii cu pietre de mormânt recuperate din două cimitire evreieşti desacralizate în anii 1940, Odessa şi Sevastopol.

Paşii vizitatorului sunt ulterior îndreptaţi pe platforma aflată în jurul acestei clădiri, unde se regăsesc cinci sculpturi, fiecare purtând semnificaţia sa.

Prima sculptură, aflată în dreapta Monumentului, este Coloana Memorială, a cărei formă aminteşte de celebra sculptură a lui Constatin Brâncuşi, Coloana Infinitului. Vizitatorul poate citi pe coloană Zahor, echivalentul în ebraică al îndemnului Aminteşte-ţi!

Cea de-a doua sculptură este Via Dolorosa simbolizând o linie de cale ferată. Semnificaţia este dublă amintind de trenurile morţii care au urmat Pogromului de la Iaşi din iunie 1941, dar şi modalitatea prin care evreii şi romii au fost deportaţi spre lagărele de concentrare din Transnitria şi cele de exterminare din Polonia.

Roata Romilor este cea de-a treia sculptură pe care vizitatorul o întâlneşte şi care este dedicată victimelor rome ale Holocaustului românesc. Formată din şaisprezece spiţe roata este un simbol puternic al culturii roma, semnificând preregrinarea şi focul. În contextul Holocaustului, roata romilor mai capătă o semnificaţie, aceea a modului în care romii au fost transportaţi spre lagărele din Transnistria.

Cea de-a patra sculptură este Epitaf prin care sunt simbolizate gropile comune în care au fost îngropate cadavrele victimelor deportărilor şi masacrelor care au avut loc atât pe teritoriul românesc cât şi pe cel al Transnistriei.

Ultima sculptură care compune amsamblul memorial al victimelor Holocaustului din România este Steaua lui David, a cărei proiecţie poate fi observată cel mai bine în fiecare zi de 9 octombrie cu ocazia Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului din România.